Trống vắng by Quốc Hùng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Trống vắng ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Trống vắng using ukulele or guitar.
This song by Quốc Hùng can also be played by that instruments.
=

Trống vắng chords has Slow Surf rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trống vắng by Quốc Hùng Ukulele Chords

Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn rơi lá rơi
Rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời nhớ thêm nhớ thêm
Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em buồn buồn ai
sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ai ai

Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết có những hờn ghen nhỏ nhoi
Tiếc nuối làm chi yêu thương và dĩ vãng thà rằng anh nói tiếng chia tay
Thà rằng biết đến để em không buồn đau thà rằng biết đến làm chi
Trống vắng chiều nay dâng trong hồn em
Tình em còn đây còn trong nồng say và em ngồi đây chờ ai đợi ai.

To play the most songs, including Trống vắng by Quốc Hùng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.