Tự tình khúc by Mặc Thế Nhân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tự tình khúc ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Tự tình khúc using ukulele or guitar.
This song by Mặc Thế Nhân can also be played by that instruments.
=

Tự tình khúc chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tự tình khúc by Mặc Thế Nhân Ukulele Chords

1. Đời tràn đầy mà sao nghe vẫn thiếu
Thiếu mùa xuân thiếu cả nụ cười
Thiếu cánh môi mềm và nụ hôn nồng thắm
Của giai nhân.

Tình vào xuân thiếu mai vàng trước ngõ
Vào hạ thiếu nắng vườn cau
Vào thu không lá vàng thơ mộng
Vào đông không ủ gối hương yêu.

ĐK:
Yêu thật yêu nhận chẳng bao nhiêu
Nên cạn dòng đời mà vẫn như còn thiếu
Vẫn thấy cô liêu vẫn yêu nhiều
tình vẫn đìu hiu.

2. Hỏi một đời mà sao không tìm thấy
Nỗi niềm riêng héo cả tình đầy
Phong cánh thư lòng đợi chờ một hình bóng
Để trao thương.

Đời còn ai có ai để mà nhớ
Dật dờ tiếng hát ngày thơ
Bừng cay hoen mắt nhòa giọt buồn
Còn yêu sao đời vẫn cô liêu.

To play the this songs, including Tự tình khúc by Mặc Thế Nhân by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.