Txaus Rau Kuv Lawm by Tsom Xyooj Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Txaus Rau Kuv Lawm ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Txaus Rau Kuv Lawm using ukulele or guitar.
This song by Tsom Xyooj can also be played by that instruments.
=

Txaus Rau Kuv Lawm chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Txaus Rau Kuv Lawm by Tsom Xyooj Ukulele Chords

Txaus rau kuv lawm cov me phooj ywg
Yog nej leej twg txeem xav ua hluas
Ces yeej meem ua thaum txog 40 xyoo
Ntu tseem zoo zoo hluas nkauj nyiam nyiam
Kav tsij ua kiag thiaj li tsim nyog
Hos nyob ntawm kuv ces txaus lawm os
Sau lub siab hlo lo hlub poj niam
Rau siab khwv nyiaj rau lub cuab yis
Vim sij hawm lig caij nyoog tsis tos
Hnub twb yuav poob qhov lawm os cov yawg
 
 
Chorus:
Xav txog kuv tej nyiaj tham hluas nkauj dhau los
Yuav tau tsev zoo nyob yuav tau tsheb zoo caij
Yuav tau nplhaib tau saw yuav tau av zoo nyob
Cheem thaum dej hlob es zoo dov cav
Txhob cia sij hawm tag mam li khauv xim
Peb ua neeg nyob tsis muaj tsawg tiam
Sij hawm thaum pom nyiaj ces khaws zoo cia
Ntuj tig ko diav txog koj ntu lawm os
Thaum lub zog tseem khov thiaj ua taug taug
Txhob cia sij hawm dhau os cov kwv npawg
 
Instrumental

 
 
Chorus:
Xav txog kuv tej nyiaj tham hluas nkauj dhau los
Yuav tau tsev zoo nyob yuav tau tsheb zoo caij
Yuav tau nplhaib tau saw yuav tau av zoo nyob
Cheem thaum dej hlob es zoo dov cav
Txhob cia sij hawm tag mam li khauv xim
 
Peb ua neeg nyob tsis muaj tsawg tiam
Sij hawm thaum pom nyiaj ces khaws zoo cia
Ntuj tig ko diav txog koj ntu lawm os
Thaum lub zog tseem khov thiaj ua taug taug
Txhob cia sij hawm dhau os cov kwv npawg
 
Outro:

To play the most songs, including Txaus Rau Kuv Lawm by Tsom Xyooj by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.