Ước thầm by Vũ Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ước thầm ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Ước thầm using ukulele or guitar.
This song by Vũ Hoàng can also be played by that instruments.
=

Ước thầm chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ước thầm by Vũ Hoàng Ukulele Chords


1. Tôi trở về thăm chốn quê xưa
Thăm ngôi trường học thuở còn thơ
Tôi bỗng gặp một cô giáo mới
Đứng đây nhìn mà ngỡ như mơ.
 
2. Từ đó đêm này cứ ngống trông
Dệt bao mộng ước những hoài mong
Ước gì tôi được quen cô giáo
Để được theo cô học vỡ lòng.
 
ĐK:
Mười năm lên tỉnh học vừa xong
Nay muốn theo cô học vỡ lòng
Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật lớp
Đông người cô có nhận tôi không
Đông người cô có nhận tôi không.
 
Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi
Tôi sẽ theo cô học suốt đời
Suốt đời tôi chỉ theo một lớp
Suốt đời tôi chỉ học cô thôi.

To play the most songs, including Ước thầm by Vũ Hoàng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.