Úp Lá Khoai by Dân Ca Nam Bộ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Úp Lá Khoai ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Úp Lá Khoai using ukulele or guitar.
This song by Dân Ca Nam Bộ can also be played by that instruments.
=

Úp Lá Khoai chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Úp Lá Khoai by Dân Ca Nam Bộ Ukulele Chords

Úp lá khoai mười hai chong chóng
Đứa bận áo trắng, đứa bận áo đen
Đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt chạy ra chạy
Có thằng đánh trống ếch, có thằng lếch xuống xình
Té xuống xình. Úi da …
 
Úp lá khoai mười hai chong chóng
Đứa bận áo tím, đứa bận áo xanh
Đứa xách đèn cù, đứa làm chú cuội chạy ra chạy
Có thằng xách cá chép, có thằng trốn dưới bàn
Cúc cúc hà. Cúc hà …
 
Úp lá khoai mười hai con giáp
Có chuột có chó có ngựa có trâu
Đứa gáy gà cồ, đứa gầm giống cọp rượt heo rượt dê,
Rắn rồng té xuống giếng, chú mèo rớt xuống hầm
Chú khỉ cười Cúc hà.

To play the most songs, including Úp Lá Khoai by Dân Ca Nam Bộ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.