Và Hôm Nay by Trúc Hồ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Và Hôm Nay ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Và Hôm Nay using ukulele or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Và Hôm Nay chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Và Hôm Nay by Trúc Hồ Ukulele Chords


1. Tình yêu còn không, khi ta trọn vẹn ái ân
Tình yêu còn không, khi ta hẹn thề có nhau
Thời gian dần qua, anh quên lời thề năm xưa
Buông theo theo dòng đời sống cho riêng mình.
 
2. Để riêng mình em, đêm đêm đợi chờ nhớ mong
Tình yêu đầu tiên, em luôn một lòng với anh
Buồn theo thời gian, nên em lặng thầm ra đi
Cho anh một mình sống trong kỷ niệm.
 
ĐK: Thời gian qua, đã biết bao nhiêu lỗi lầm
Và hôm nay, mới biết anh cần em
Thời gian qua, đã biết bao nhiêu lỗi lầm
Và hôm nay, một đời tình yêu không phai!
 
3. Giờ đây mình anh, đêm đêm đợi chờ nhớ mong
Đời không còn chi, khi ta muộn màng mất nhau
Tình yêu còn đây, anh luôn một lòng yêu em
Xin em trở về với anh, em ơi!

To play the most songs, including Và Hôm Nay by Trúc Hồ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.