Vẫn Vẹn Nguyên Cơn Mưa Không Màu (ukulele) by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Vẫn Vẹn Nguyên Cơn Mưa Không Màu (ukulele) ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Vẫn Vẹn Nguyên Cơn Mưa Không Màu (ukulele) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Vẫn Vẹn Nguyên Cơn Mưa Không Màu (ukulele) chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vẫn Vẹn Nguyên Cơn Mưa Không Màu (ukulele) by Ukulele Chords

Vẫn vẹn nguyên cơn mưa không màu
Vẫn vẹn nguyên những cảm xúc đầu.
Vẫn khúc hát năm nào
Nhưng người kia giờ ở nơi đâu
Vẫn từng ngày chờ đc gặp nhau
Nhưng bây giờ cảm xúc không màu
Vẫn bài hát ngày xưa anh hát
Chiều nay không có mưa bay.
 
Chờ đợi chi em ơi nghe này
Vì thời gian thanh xuân không dài
Ký ức sẽ phai màu.
Hay còn vẹn nguyên mãi mãi
Nếu em còn chờ đợi anh
Anh mong em được hạnh phúc bên anh
Chúng ta sau này gì cũng có
Nhưng không có chúng ta.

To play the most songs, including Vẫn Vẹn Nguyên Cơn Mưa Không Màu (ukulele) by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.