Vàng Lối by Võ Vĩnh Thuận Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Vàng Lối ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Vàng Lối using ukulele or guitar.
This song by Võ Vĩnh Thuận can also be played by that instruments.
=

Vàng Lối chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vàng Lối by Võ Vĩnh Thuận Ukulele Chords

Em đi trong nắng thu
Thấy rừng phong trụi
Một chút gì phù du
Đến và đi vội
 
Mùa xuân trong mắt em
Ngày hôm qua rất mới
nay đã phôi pha
Chợt mùa thu vàng lối
 
Á a, á a, á a, à a á à
 
Em với tay nhặt lấy
Chiếc lá úa vừa rơi
Ôi cuộc đời ngắn quá
Mới sớm đã khuya rồi
 
Gởi chút tình xuân ấm
Giữa những cánh phong khô
Để mùa sau nắng đến
Để mùa sau nắng đến
Thấy đời bớt xác

To play the most songs, including Vàng Lối by Võ Vĩnh Thuận by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *