Vậy Đi by Phúc Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Vậy Đi ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Vậy Đi using ukulele or guitar.
This song by Phúc can also be played by that instruments.
=

Vậy Đi chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vậy Đi by Phúc Ukulele Chords

Những tháng năm mà mình sao không còn chung đôi nữa vậy?
Ai vẽ lên những câu nói tuyệt vời?
Để có những ký ức buồn tôi đâu buông lơi.
Ta đâu còn trên đời vì yêu là khi ta đã tơi bời
Ai vẽ lên những say đắm đầu đời?
Đến lúc biến mất mới thấy ngày dài trôi miên man.
 
Và giờ thời gian thì cứ đâm vào tim ai
Là vì cuộc đời có đâu biết trước một điều gì
Vì người sao có thể hiểu được rằng đâu ai khóc thêm làm chi nhiều
Nên thôi ta đi trên con đường song song.
 
Là vì cuộc tình mình đã không còn đâu em
Được gì từ ngày trái tim đã nói một lời chào
Và rồi em đâu cất một lời nào thôi ta nói câu biệt li nhờ
Xem như em chưa bao giờ quen tôi. Vậy đi.
 
Và giờ thời gian thì cứ trôi.
Và giờ thời gian thì cứ đâm vào tim ai
Là vì cuộc đời có đâu biết trước một điều gì
Vì người sao có thể hiểu được rằng đâu ai khóc thêm làm chi nhiều
Nên thôi ta đi trên con đường song song.
 
Là vì cuộc tình mình đã không còn đâu em
Được gì từ ngày trái tim đã nói một lời chào
Và rồi em đâu cất một lời nào ta luôn biết xa từ bao giờ
Nên thôi cho tôi đi về em ơi. Vậy đi.

To play the this songs, including Vậy Đi by Phúc by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.