Về lại trường xưa by Tiến Luân Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Về lại trường xưa ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Về lại trường xưa using ukulele or guitar.
This song by Tiến Luân can also be played by that instruments.
=

Về lại trường xưa chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Về lại trường xưa by Tiến Luân Ukulele Chords


Hôm nay tôi về lòng chợt buồn thêm
Nhớ dáng em thơ tóc xoã vai mềm
Sân trường ngày cũ mình tôi thờ thẫn
Sao quá ngỡ ngàng như chẳng thể quên

Hôm nay tôi về còn lại gì đây
Áo trắng ai bay nhớ dáng em gầy
Hàng phượng trường xưa dáng buồn ủ
Góc nhỏ em về sương khói tàn phai

Hôm nay tôi về còn ai còn ai
Những bạn bè xưa chung lớp chung thầy
Tất cả ra đi phương nào xa thẳm
Mưa nắng bên đời còn biết ai hay

Hôm nay tôi về ngày xưa còn đâu
Qua phố năm xưa ray rứt nỗi sầu
Cũng lá me bay, cũng người qua lại
Chân bước ngập ngừng lên những niềm đau

Hôm nay tôi về còn gì trong tôi
Kí ức ghi sâu thân ái một thời
Kỷ niệm ngày xưa dạt dào chợt đến
Chốn cũ quay về tôi bỗng chơi vơi

To play the this songs, including Về lại trường xưa by Tiến Luân by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.