Về Nhà Đi Con by Trung Tự Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Về Nhà Đi Con ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Về Nhà Đi Con using ukulele or guitar.
This song by Trung Tự can also be played by that instruments.
=

Về Nhà Đi Con chords has Pop rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Về Nhà Đi Con by Trung Tự Ukulele Chords

Về nhà đi con
Ngôi nhà ta yêu thương luôn đong đầy
mặc kệ người ta
Nếu người ta không yêu thương con
Về nhà đi con
Ngôi nhà ta ba vẫn đang đứng chờ
Dựa vào vai ba
Rồi khóc thật to như năm lên ba
Các con lớn cả rồi
Ôi vòng tay ba không thể ôm siết
Lúc các con mới chào đời
Ba hạnh phúc không nói nên lời
Nhưng tại sao giờ lớn khôn
Một vài người đã làm các con khóc
Ba biết phải làm sao
Ôi ba biết phải làm sao
 
ĐK:
Cánh cò bay lả
Nếu có qua cuốn nước mắt đi
Để con tôi không phải buồn
Nước mắt ướt trên mi
Cánh cò bay lả
Nếu có qua cuốn nước mắt đi
Để con tôi không phải buồn
Để con tôi không phải buồn (x2)
 
Về nhà đi con
Nếu người đàn ông đó thay đổi lòng
mặc kệ cho con
Tha thứ rất nhiều lần mà không biết
Về nhà đi con
Ngôi nhà ta ba vẫn đang đứng chờ
Dựa vào vai ba
Rồi khóc thật to như năm lên ba
Các con lớn cả rồi
Ôi vòng tay ba không thể ôm siết
Lúc các con mới chào đời
Ba hạnh phúc không nói nên lời
Nhưng tại sao giờ lớn khôn
Một vài người đã làm các con khóc
Ba biết phải làm sao
Ôi ba biết phải làm sao
 
(ĐK)(ĐK)
 
Về nhà đi con
Nếu người đàn ông đó thay đổi lòng

To play the this songs, including Về Nhà Đi Con by Trung Tự by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.