Về nơi bắt đầu by Hồ Tiến Đạt Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Về nơi bắt đầu ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Về nơi bắt đầu using ukulele or guitar.
This song by Hồ Tiến Đạt can also be played by that instruments.
=

Về nơi bắt đầu chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Về nơi bắt đầu by Hồ Tiến Đạt Ukulele Chords

Chợt thấy em về đây giữa đời
Thấy ta tỉnh ra giữa ngày trôi
Thấy em nhận ra đã xa rồi
Tìm vui thoáng qua mà thôi

Để đến khi bàn chân ngưng bước
Cơn nhớ dâng lên đầy tim này
Muốn ôm ghì nhưng phải luôn tỏ ra lạnh lùng.

Này em mình đi xa thế
Với anh hình dung vẫn thế
Dù với nhau lúc này chỉ là bạn thôi

nay cùng ngồi nơi đây
Nghe hơi thở nhau nhưng chẳng thuộc về
Bấy lâu nay giữa cơn say chúng ta đi ngược đường

Thì em ơi thôi ta hãy quay lại
Trên lối hai ta đã từng
Nối yêu dấu như ngày đầu bên nhau

Dừng đây thôi đôi chân đã mỏi mệt
Đã đủ lớn để không mong bé lại nữa
Đi qua một vòng vắng nhau ta quay lại từ đầu.

To play the most songs, including Về nơi bắt đầu by Hồ Tiến Đạt by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.