Về thăm cố đô by Phạm Mạnh Cương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Về thăm cố đô ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Về thăm cố đô using ukulele or guitar.
This song by Phạm Mạnh Cương can also be played by that instruments.
=

Về thăm cố đô chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Về thăm cố đô by Phạm Mạnh Cương Ukulele Chords

1. Tôi đã về đây một sớm thu buồn
Về thăm lần nữa cố đô sầu
Dòng Hương lờ lững uốn mình
Chảy quanh thành xưa phủ rêu đầy
nghe trong lòng sầu vương.
 
2. Tôi đã về đây tìm đến một người
Một tà áo tím mến thương từ lâu
Còn đâu thuyền xưa mái chèo
Còn đâu tình xưa dưới trăng thề
Người đã đi về bến nao.
 
ĐK: Đêm nay nhìn trăng sáng
Vỹ Dạ thôn xưa con đò nào đưa
Ai xuôi về Bến Ngự
Hay là nơi
Lòng ôi hắt hiu.
 
3. Sông nước buồn tênh vì thiếu một người
Trầm lặng cổ kính cố đô quạnh hiu
Hồi chuông chùa ngân tiếng dài
Đàn ai dạo lên khúc Nam Bình
Buồn ơi khi về cố đô.

To play the this songs, including Về thăm cố đô by Phạm Mạnh Cương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *