Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang by Quí Luân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang using ukulele or guitar.
This song by Quí Luân can also be played by that instruments.
=

Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang by Quí Luân Ukulele Chords


Ho ho, ho ho hó ho ho hò
Ho ho ho, ho ho hò ho

1. Hơn hai ngàn năm đã qua
Do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời
Chúng sanh vạn loài khắp nơi
Từ bi hỷ xả thảnh thơi nhẹ nhàng.

2. Thế giới tình làng bình an
Chi tình ân đức vô vàn thế tôn
Phật giáo Việt Nam trường tồn
Dựng xây đất nước mãi còn thơm hương

Ho ho ho ho hó ho ho ho
Ho ho ho ho hó ho ho ho

ĐK: Lý Thái Tổ đã mở đường
Thăng Long thành phố cát tường vạn ân
Trần Nhân Tông vị anh quân
Giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam.

Ngộ phật lý thành Phật Hoàng
Việt Nam Phật giáo muôn ngàn tiếng thơm
Là dân Việt lòng tri ân
Việt Nam phật giáo sáng ngời hào quang

Soạn theo trình bày của Quách Tuấn Du & nhóm nhiều ca sĩ

To play the this songs, including Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang by Quí Luân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *