Việt Nam Trong Tôi Là by Châu Đăng Khoa Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Việt Nam Trong Tôi Là ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Việt Nam Trong Tôi Là using ukulele or guitar.
This song by Châu Đăng Khoa can also be played by that instruments.
=

Việt Nam Trong Tôi Là chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Việt Nam Trong Tôi Là by Châu Đăng Khoa Ukulele Chords

Quê hương tôi này, tôi sinh ra từ đây,
ơi a ơi a từng câu dân ca, ru tôi vào từng giấc ngủ say.
Yêu nhau cởi áo ới a cho nhau, về nhà mẹ hỏi ới a a a a! qua cầu gió bay,
Nước xanh ối làn nước trong xanh,
tình là con cá lặn, cái duyên có a du hời,
lời du theo tôi lớn lên.
 
Máu đỏ…da vàng tôi là nười Việt Nam, biển trời hôm nay xum vầy trung bắc nam,
Việt nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy.
Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho du về nơi đâu,
Trong trái tim này, cùng hát chung câu Việt Nam.
Tự hào lắm, tôi là người Việt Nam.

To play the most songs, including Việt Nam Trong Tôi Là by Châu Đăng Khoa by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *