Vô cùng cô đơn by Vĩnh Điện Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Vô cùng cô đơn ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Vô cùng cô đơn using ukulele or guitar.
This song by Vĩnh Điện can also be played by that instruments.
=

Vô cùng cô đơn chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vô cùng cô đơn by Vĩnh Điện Ukulele Chords


ĐK: Từ khi biết e ấp cô đơn trong lòng mẹ
Một đêm cất tiếng khóc cô đơn trên vành nôi
Đời sao mãi hiu hắt cô đơn bên đồng loại
Rồi thân sẽ lạnh ngắt cô đơn dưới huyệt sâu.

1. Ôi như thoáng mây bay
Năm tháng cứ trôi mau bao nhiêu là phí hoài
Tôi đã trót trao ai
Những khát khao tin yêu và trái tim nồng say.

Như cơn gió qua đi
Những đớn đau chia ly nghi nan và bất hạnh
Còn nặng trĩu trong tim
Ngổn ngang nỗi chua cay tôi về trong cô đơn.

ĐK: Từ khi biết e ấp cô đơn trong lòng mẹ
Một đêm cất tiếng khóc cô đơn trên vành nôi
Đời sao mãi hiu hắt cô đơn bên đồng loại
Rồi thân sẽ lạnh ngắt cô đơn dưới huyệt sâu.

2. Như chiếc lá mong manh
Quay quắt trong cơn giông nơi nao là bến đậu
Tôi đâu chốn dung thân
Đi suốt qua trăm năm còn thấy tôi lạc loài.

Tôi ôm nỗi cô đơn
Đang thống hối ăn năn mang thân làm kiếp người
Đời chia sớt cho tôi
Một lần biết nguôi ngoai khi bỏ quên thân tôi.

To play the this songs, including Vô cùng cô đơn by Vĩnh Điện by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.