Vũ điệu đắm say by Thi Hạnh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Vũ điệu đắm say ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Vũ điệu đắm say using ukulele or guitar.
This song by Thi Hạnh can also be played by that instruments.
=

Vũ điệu đắm say chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vũ điệu đắm say by Thi Hạnh Ukulele Chords


ĐK: Sam ba này đắm say (a hà), sam ba này thiết tha (a hà)
Samba này của em nay là của anh nay là của nhau

1. Một chiều lang thang trên biển tình cờ đôi ta quen nhau
Rì rào xóng vỗ lùa vào đôi chân lao xao lao xao
Hải âu tung cánh ven trời thấp thoáng bóng ai xa xa
Từng bàn chân thon nhịp nhàng trong bước samba samba

2. Mình cầm tay nhau, mình kề vai nhau đi anh đi anh
Mình dìu nhau đi vào mộng yêu thương quấn quýt tơ vương
Đời ta sẽ mãi như là con sóng vút cao vút cao
Tìm vào tim nhau để mình cùng thấy yêu thuơng dạt dào

To play the this songs, including Vũ điệu đắm say by Thi Hạnh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *