Vũ điệu hoang dã by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Vũ điệu hoang dã ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Vũ điệu hoang dã using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Vũ điệu hoang dã chords has Twist rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vũ điệu hoang dã by Ukulele Chords

Em quay cuồng trong mơ hồ
Loài người như cuốn đi trong men say
Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na
Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.

Em yêu người say mê người
Cuồng nhiệt như gió lốc trong hoang vu
Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na
Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.

Chưa bao giờ như bây giờ
Go, go, go I love you
Dẫu tháng năm tàn phai trước xuân thì
Trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài
Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành
Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu người thôi.

dẫu đã xa tình như hiến dâng rồi
Cùng tình yêu, say mê niềm tin
Luôn luôn tin nhé, go, go, go I love you

To play the this songs, including Vũ điệu hoang dã by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *