Xin dâng Phật by Đặng Được Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Xin dâng Phật ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Xin dâng Phật using ukulele or guitar.
This song by Đặng Được can also be played by that instruments.
=

Xin dâng Phật chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin dâng Phật by Đặng Được Ukulele Chords

Xin dâng Phật đôi mắt của con
Từ khi có ánh sáng Quán Thế Âm dẫn đường không nhìn vào tăm tối
Xin dâng Phật môi miệng của con
Lòng nghe hoằng pháp nói lời yêu thương.

Xin dâng Phật hai bàn tay con
Bấy lâu nhọc nhằn sinh kế nay nhờ ơn phước hạt thóc đầy kho
Xin dâng Phật đôi chân con đi
Lúc mỏi mòn về quỳ bên Bồ Tát
Xin dâng Phật trái tim con
Ngập tràn tình yêu nhân thế
Đến lúc ngừng xin A Di Đà mở cửa đón con.

To play the this songs, including Xin dâng Phật by Đặng Được by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.