Xin lỗi by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Xin lỗi ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Xin lỗi using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Xin lỗi chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin lỗi by Ukulele Chords


Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này

Xin lỗi những đêm mùa đông
Thân nóng ấm trên bàn tay hiền lành
Xin lỗi quán quen phải cùng tôi
Tập quên một người

Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ.

Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời xa
Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về.

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này

Lời hát viết ra vì tôi
biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà.

To play the most songs, including Xin lỗi by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.