Xin lỗi em by Kasim Hoàng Vũ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Xin lỗi em ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Xin lỗi em using ukulele or guitar.
This song by Kasim Hoàng Vũ can also be played by that instruments.
=

Xin lỗi em chords has Slow Surf rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin lỗi em by Kasim Hoàng Vũ Ukulele Chords


Xin lỗi em vì tôi không là người em
Xin lỗi em vì tôi đã làm em đau
Xin lỗi em vì tôi đã dối em thật nhiều

Em không trách tôi vì tôi đã làm em đau
Em không trách tôi vì tôi đã dối em
Em không trách tôi vì em vẫn biết tình không như là

ĐK: Vẫn biết yêu là sẽ đau khổ trong lòng
Nhưng em vẫn yêu tôi không ngại ngần
Muốn nói với em nhưng sao không đành lòng
tôi cũng đã yêu em thật nhiều

Xin lỗi em vì tôi không là người em
Xin lỗi em vì tôi đã làm em đau
Xin lỗi em, xin lỗi em, tình yêu ơi

To play the most songs, including Xin lỗi em by Kasim Hoàng Vũ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.