Xin lỗi xin lỗi em by Nguyên Chấn Phong Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Xin lỗi xin lỗi em ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Xin lỗi xin lỗi em using ukulele or guitar.
This song by Nguyên Chấn Phong can also be played by that instruments.
=

Xin lỗi xin lỗi em chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin lỗi xin lỗi em by Nguyên Chấn Phong Ukulele Chords


1. Em hỡi giờ em đang ở phương nào
biết trong lòng anh đang hoài thương nhớ
Tiếng yêu xưa từ anh đánh mất đi tình em
Chiều buồn em đi lòng anh nghe thật cay đắng

2. Xin lỗi dù em có tha thứ cho lòng
Xin lỗi vì anh đã làm em đau
Lỡ mang cho em niềm đau một cánh hoa phai
Lệ vương đôi mi em ra đi về miền xa vắng

ĐK: Người ơi xin lỗi anh xin lỗi em
Thầm mong em cho anh một cơ hội nữa thôi
Khi nhìn em vội quay mặt đi
Lòng anh đau nhói lệ vương cay khoé mi

Người ơi xin lỗi anh xin lỗi em
Dù cho anh biết đã xa em
Thật lòng anh chỉ xin một lần này nữa thôi
cho em sẽ không trở về

To play the most songs, including Xin lỗi xin lỗi em by Nguyên Chấn Phong by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.