Xin Ngài Ban Ơn by Văn Vũ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Xin Ngài Ban Ơn ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Xin Ngài Ban Ơn using ukulele or guitar.
This song by Văn Vũ can also be played by that instruments.
=

Xin Ngài Ban Ơn chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin Ngài Ban Ơn by Văn Vũ Ukulele Chords

1. Chúa chúa ơi, con van xin chúa
thế gian con đang gặp đại nạn
Chúa chúa ơi, xin chúa cất hết
Những cơn đau ở trần gian này
 
chúa là quyền năng
Đã hy sinh vác thánh giá
Vì tội chúng con, ngài luôn
gìn giữ chúng con cho đến
mọi người cùng nhau xin về với cha
 
ĐK. Chúng con xin chúa đừng bỏ rơi chúng con
Ngài đã luôn luôn che chở chúng F con
Dìu dắt cho nhau trong bàn tay cha
 
2. Chúa chúa ơi, khi chúa đã thấy
Xót đau cho nhân loại đau bệnh
Chúa chúa ơi, chúa đã cất lấy
Những con chiên đưa về an bình
 
Lạy chúa con cầu xin
Cho thế gian đang khốn khó
Cuộc sống gian nan, nguyện xin
Cho toản khắp nơi qua hết
thật nhiều xót đau xin ngài ban ơn

To play the most songs, including Xin Ngài Ban Ơn by Văn Vũ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.