Xin tri ân by Anh Tuấn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Xin tri ân ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Xin tri ân using ukulele or guitar.
This song by Anh Tuấn can also be played by that instruments.
=

Xin tri ân chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin tri ân by Anh Tuấn Ukulele Chords


1. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa
Khi nắng hồng vừa mới lên
Khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần
Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng
Chúa thương đổ xuống trên con
Tháng năm hoài mãi miên man.

ĐK: Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca
Trong không gian theo thời gian vang mãi
Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca
Xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài

2. Là giọt sương long lanh trong nắng
Ôi rất đẹp và rất xinh
Nhưng chẳng lâu tan biến dần, biến dần
Là một làn mây bay bay theo gió
Chút tơ trời Chúa đâu quên
Thế nên Ngài vẫn ngay bên

3. Đường trần gian say sưa con bước
Quên lối về lạc bến
Quê nhà yêu xa mất rồi, mất rồi
Ngài đã dủ thương ban ơn soi lối
Cánh tay Ngài đỡ nâng con
Dẫn đưa về bến an vui

To play the most songs, including Xin tri ân by Anh Tuấn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *