Xuân Nghỉ Gì by TT. Thích Chân Quang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Xuân Nghỉ Gì ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Xuân Nghỉ Gì using ukulele or guitar.
This song by TT. Thích Chân Quang can also be played by that instruments.
=

Xuân Nghỉ Gì chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xuân Nghỉ Gì by TT. Thích Chân Quang Ukulele Chords

Hoa à…a nở rồi
Ta à…a lặng ngồi
Nhìn i…a xuân đến
Đời i….a bước lên
Để ê…ề thương yêu
Cho ò…o thật nhiều
Để tay cầm tay nhau
Quên ngày qua hận thù
Triệu trái tim chan chứa
Một tinh cầu như mơ
Xuân làm ai muốn-như trẻ thơ
Cho đùa vui-giống-như-ngày xưa
Xin hồn nhiên-hát-ca-à a
Hay đuổi theo-bướm-hoa-à á
Bay về đâu-cánh-chim-trùng khơi
Xin gửi theo-ước-mơ-người ơi
Khi ngoài kia-những-tia-mặt trời
Nên lặng yên-nói-chi-nhiều lời
Ai ì..i cả đời
Xuân à…a tặng người
Hoa à…a nở rồi
Ta à…a lặng ngồi
Lòng i…a yêu mến
Chẳng i…a nói lên
Đời i…ì sương tan
Qua à…a vội vàng
Rồi muôn-nghìn năm sau
Bay thành-câu nhiệm mầu
Triệu trái-tim chan chứa
Một tinh-cầu như mơ
Xuân hỏi nhau đến đây từ đâu
Mong tình-thương-với-nhau-bền lâu
Nên lòng không-nghĩ-suy-ì …i
Khi trần gian thoáng qua à…á
Bay về đâu-cánh-chim-trùng khơi
Xin gửi theo-ước-mơ-người ơi
Mây còn bay núi cao đẹp ngời
Đâu cần chi nói thêm nhiều lời
Ai ì..i cả đời
Xuân à…a tặng người

To play the this songs, including Xuân Nghỉ Gì by TT. Thích Chân Quang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *