Xung Kích Ngành Y by Vũ Thiết Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Xung Kích Ngành Y ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Xung Kích Ngành Y using ukulele or guitar.
This song by Vũ Thiết can also be played by that instruments.
=

Xung Kích Ngành Y chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xung Kích Ngành Y by Vũ Thiết Ukulele Chords

Chúng tôi là những binh đoàn xung trận hôm nay. Xung kích ngành y
Vũ khí mang theo không phải súng gươm dài
Không tên lửa không xe tăng đạn pháo
Giáp mặt kẻ thù vào những ngày đầu không dễ nhận mặt đâu.
 
Này bạn ơi, xung kích ngành y không sợ mọi hiểm nguy
Đi bất cứ nơi đâu từ hải đảo xa xôi hay miền núi cao hẻo lánh
Đạn dược chúng tôi là mũi kim liều thuốc
Là những túi dịch truyền, là lòng nhiệt huyết.
Dịch bệnh ở đâu, dịch bệnh ở đâu
chúng tôi cũng phải cúi đầu.

To play the this songs, including Xung Kích Ngành Y by Vũ Thiết by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *