Yêu Đương Gì Tầm Này by Huỳnh Quốc Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Yêu Đương Gì Tầm Này ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Yêu Đương Gì Tầm Này using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Quốc Huy can also be played by that instruments.
=

Yêu Đương Gì Tầm Này chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Yêu Đương Gì Tầm Này by Huỳnh Quốc Huy Ukulele Chords


…Mẹ bảo mày lo học cho tốt đi
Mẹ nói còn bé mà yêu sớm chi
Đừng có học đòi đừng đừng có học đòi
Nhớ thương ai rồi ngóng trông ai hoài!
 
…Mẹ nói khờ lắm mà yêu thế nào?
Mẹ nói dại lắm mày không biết sao?
Tình đầu ngọt ngào. Tình, tình đầu ngọt ngào
Cũng như không đừng có trông mong gì
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Tương lai con còn xa còn xa đấy
Lo học đi giờ lo học đi
Đừng có yêu nhau rồi đau đầu chia ly
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Tương lai con còn xa còn xa đấy
Lo học đi giờ lo học đi
Đừng vướng vô yêu rồi khóc than bao điều
 
…Mẹ hỏi rằng yêu người như thế nào
Mẹ nói mẹ thấy tò mò biết bao
Mẹ muốn gặp mặt. Mẹ, mẹ muốn gặp mặt
Có ai đâu mà để con đưa về?
 
…Mẹ nói mày cứ lẻ loi thế sao
Mẹ nói mày cứ một mình thế sao?
Chẳng có người nào. Chẳng, chẳng có người nào
Ở bên con và nắm tay con à?
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Ở ngoài kia người ta lừa nhau đấy
Yêu rồi xa, tình đến rồi qua
Tìm kiếm bao năm mà vẫn hoài không thấy!
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Một mình con cuộc sống vẫn tốt đấy
Nếu một mai, người đến là ai
Mẹ cứ nghe con mà tính chuyện lâu dài
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Tương lai con còn xa còn xa đấy
Lo học đi giờ lo học đi
Đừng có yêu nhau rồi đau đầu chia ly
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Tương lai con còn xa còn xa đấy
Lo học đi giờ lo học đi
Đừng vướng vô yêu rồi khóc than bao điều
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Ở ngoài kia người ta lừa nhau đấy
Yêu rồi xa, tình đến rồi qua
Tìm kiếm bao năm mà vẫn hoài không thấy!
 
Yêu đương gì tầm này. Yêu đương gì tầm này
Một mình con cuộc sống vẫn tốt đấy
Nếu một mai, người đến là ai
Mẹ cứ nghe con mà tính chuyện lâu dài
 
…Mẹ nói khờ lắm mà yêu thế nào?
Mẹ nói dại lắm mày không biết sao?
Tình đầu ngọt ngào. Tình, tình đầu ngọt ngào
Cũng như không đừng có trông mong gì

To play the this songs, including Yêu Đương Gì Tầm Này by Huỳnh Quốc Huy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.