Yêu kiểu đàn ông by Lý Hào Nam Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Yêu kiểu đàn ông ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Yêu kiểu đàn ông using ukulele or guitar.
This song by Lý Hào Nam can also be played by that instruments.
=

Yêu kiểu đàn ông chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Yêu kiểu đàn ông by Lý Hào Nam Ukulele Chords

1. Tôi mơ đời tôi được có em trong đời
Nên tôi yêu em không hề tính toán điều chi
Em không cao sang chẳng tuyệt sắc hơn bao người
tôi yêu tâm hồn em đó.

2. Chỉ biết yêu em và quá khứ tôi không bằng
Tôi luôn yêu em và chỉ biết em giờ đây
Không nghe theo ai không cần tính toán được mới
tôi chỉ yêu em mà thôi

ĐK: Vì ơn trên đã ban là được có em trong đời
Nên anh yêu em chẳng cần tính toán điều chi
tương lai về sau là hạnh phúc hay không thành
Khi anh đã yêu là chẳng hề hối tiếc

Đàn ông khi đã yêu chỉ cần ước mong một điều
Mong cho người yêu luôn hạnh phúc trong tình yêu
quá khứ của em miệng đời nói em thế nào
Khi tôi đã yêu không tiếc phải tính toán

To play the this songs, including Yêu kiểu đàn ông by Lý Hào Nam by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.